Státní fond dopravní infrastruktury – SFDI

sfdiJeho web je zde.

Úřad pro přístup na dopravní infrastrukturu

Budeme mít nový úřad, Úřad pro přístup na dopravní infrastrukturu. Dej blbcovi moc, vymyslí lejstro. Dej politikovi moc, vymyslí úřad. Když si politik neví s něčím rady, tak svou neschopnost zakryje tím, že vymyslí komisi, pak úřad. A když je problém velký, tak někdy i nového ministra (ministr pro lidská práva, jako bychom neměli lidská práva řešena v listině základních práv a svobod?) či dokonce ministerstvo (již zrušené Ministerstvo informatiky). Založením něčeho na nějaký čas politik odloží řešení problému a navíc vypadá „akčně“, něco dělá… No a další politik pak zase nějaký úřad výjimečně i zruší (Vojenský vlečkový úřad). Návrhy na zrušení „zbytečných“ úřadů od předsedy Svobodných Petra Macha si můžete přečíst na jeho webu. Celý příspěvek

Národní registr osob nesouhlasících s transplantací

nrodPokud se vám nelíbí, že by vás po smrti „rozebrali“ na jednotlivé orgány a dali je k transplantaci, musíte vyplnit formulář, viz zde. A musíte upřesnit, které části vašeho těla nechcete „darovat“.
Možná, že kdyby bylo darování za peníze, tak že by se počet dárců zvýšil, i já kdysi jako „chudý student“ dával krev za peníze, aby bylo na koleje.

.

Registr smluv (ISRS)

Od 1. července 2016 je povinnost ukládat smlouvy do registru smluv.

  • Česká republika
  • územní samosprávný celek
  • veřejná vysoká škola
  • státní podnik nebo národní podnik
  • zdravotní pojišťovna
  • Česká televize a Český rozhlas
  • právnické osoby, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast
  • poskytnutí dotace (grantu) a návratné finanční výpomoci.

Celý příspěvek

České literární centrum

kniha

Od roku 2017 budeme mít další úřad, České literární centrum. Co bude centrum dělat, uvádějí například ParlamentníListy.cz. Spravovat ho bude Moravská zemská knihovna, pochopil jsem to tak, že knihovna má schopného ředitele. Jaký bude mít rozpočet, zatím není známo. Tedy máme problém, české knihy se málo objevují ve světě, tak budeme dotovat překlady českých knih, budeme zvát zahraniční bohemisty. Pro mě je na tom smutné to, že stále více je potřeba vydávání knih dotovat, skoro každá kniha má v sobě nějakou dotaci (i mé knihy byly dotovány). Je to tím, že česky mluví pár lidí, asi 11 milionů, což je tak jedno velké zahraniční město čeština je složitá, že jí neumí pořádně ani Češi; je vázána pouze na malé území (menší než jsou některá města v zahraničí). Proto k nám nechtějí ani imigranti. Celý příspěvek

Mapa varen a pěstíren

konopiV článku na iDnes se píše o mapě drog. Mapa je zde a je interaktivní (odkaz v článku funguje špatně). Po zvětšení jsou vidět označená území, názvy obcí a počty. Možná mohla být uvedena přesná adresa.

Jak na STB?

govNa vládním webu je postup, jak žádat výpis z toho, co na vás komunistická STB vedla.
Seznamy členů a spolupracovníků STB jsou nějaké zde a neoficiální první seznam je zde. Jen v rámci Jihočeského kraje by mělo být agentů a důvěrníků  75.