Exekuce na majetek Českých lesu

Státní Lesy České republiky odmítly požadavek vykácet stromy ohrožující železniční trať, soud na ně uvalil exekuci do té doby, než stromy pokácí, viz článek na iDnes.cz. Obdobný zápis je i na budovu v Jindřichově Hradci.
V čele Lesů České republiky je nějaký státní úředník Daniel Szórád. Chová se takový úředník jako správný hospodář, když přivede mu státem svěřený podnik do exekuce?

Národní regulační úřad

Má vzniknout nový úřad, Národní regulační úřad. Další úřad k ničemu. Měl by dohlížet na

  • Elektronickou komunikaci
  • Poštovní služby
  • Elektroenergetika
  • Plynárenství
  • Teplárenství
  • Vodovody
  • Kanalizace
  • Doprava

Celý příspěvek

Podúřad pro volby?

mvcrJak jsem uváděl v příspěvku Úřad pro pravdu, máme nový úřad. V dnešní MF Dnes píše redaktor Přibil (můžete si článek najít v Anopress), že tento úřad má podúřad, externí skupinu, která bude hlídat, zda nikdo se nepokouší ovlivňovat volby u nás. Je to asi reakce na mediální zprávy o údajném ovlivňování voleb v USA, viz třeba zde.

Poslanci a registr smluv

registr-smluvPoslanci se pokoušejí různými návrhy změnit zákon o registru smluv, je zde na webu gov.cz. K těm poslancům viz článek na iDnes.cz.
Nejvíce je slyšet Budvar, detaily podniku zde, Otázka je, proč by měl být Budvar státní. Pokud by byl zprivatizován, určitě by byl lépe řízen, než když ho řídí státní úředník, byť velmi schopný. A tím by odpadly výjimky ze zákona. Stát nemá podnikat, stát má „pomáhat a chránit“ podnikatele a ne jim konkurovat.

Index podlažní plochy -IPP

V územním plánuzemni-plan-brnou může být stanoven Index podlažní plochy – IPP. A co na IPP soudy, viz třeba EPRAVO.cz nebo třeba něco z brněnské Líšně, kde jsou i výpočty, MS Excel je určitě zvládne.

Dotace na zemědělské pozemky

Poskytnuté dotace jsou v registru na webu SZIF, ale nemají v něm být od roku 2009  veřejně přístupné údaje o fyzických osobách.

Údaje o pozemcích, na které se mohu brát dotace v registru LPIS.

SÚKL chce svou agendu

suklStátní ústav pro kontrolu léčiv by chtěl vlastní agendu v základních registrech, konkrétně v ROB a RÚIAN. Agendou chce zjistil, zda někde nebere stejné léky u různých lékařů. Zároveň by měl přehled, kde bydlí lidé mající zvláštní nemoci, pohlavní, psychické. A ještě k nich chce vazbu na rodiče. Tento přístup již údajně má policie.
Otázka je, kdyby data někdo ze SÚKL vynesl, jak by byl poškozený pacient odškodněn. Pokud by někdo měl HIV a informace by se nějak zveřejnila, tak kdo by mu zaplatil změnu identity, přestěhování, navázání nových sociálních kontaktů. Taky se bavíme o desítkách milionů. Tedy milion zveřejněných údajů na internetu, to by bylo odškodnění na několikanásobné úrovni státního dluhu.
A týkalo by se to i cizinců?
Pacient by měl mít na výběr. Pokud by nechtěl být v databázi SÚKL, tak by si třeba léky zaplatil sám.