Ruské mapy

Rusové připravovali invazi do západní Evropy a měli připravené detailní tajné mapy západní Evropy, kde byla i nosnost mostů, například pro průjezd tanků. Viz článek.
A i u nás byly vojenské mapy tajné.
Měli jsme i souřadnicový systém v rámci Varšavské smlouvy S-42, viz Wikipedia. Po roce 1989 se z vojenských map dělali turistické.
A falšování ruských map… Města se na nich stěhovala sem a tam, viz kniha: Proč mapy lžou.

Reklamy

Návrh územního plánu Prahy

Návrh územního plánu Prahy je zde. Tak můžete podávat námitky a připomínky.  Na námitky vám mají odpovědět, připomínky se berou jen na vědomí; tedy pokud se vám něco nelíbí, je potřeba to nazvat jako „námitka“. Akorát pro rozbor územního plánu to chce mít přece jen nějaké znalosti.

Databáze nehod samořízených aut

Docela zajímavá databáze
Report of Traffic Collision Involving an Autonomous Vehicle (OL 316),
která by již šla i vyhodnotit. Jde o databázi samořízených = autonomních = autonomous automobilů, je zde. Jde ale o databázi státu Kalifornie, jedinému státu USA, který testování aut povolil-
A formulář na hlášení je zde.
Mají takovou databázi i jiné státy světa?
A co „útěk ruského robota“ z továrny, viz zde.

V poště obálka s pruhem

V jednom článku v MF Dnes jedna paní žijící v cizině popisovala, jak byla nervozní z dopisu s modrým pruhem, co jí přišel na českou adresu.
Poslal jsem e-mail redaktorce:
Jsem překvapen nízkou počítačovou gramotností některých lidí.
Proč si paní z článku nezřídila datovou schránku?
Pokud někdo má datovou schránku, tak ze zákona je pro úředníky povinnost datovou schránku použít. Pokud úředníci udělají chybu a pošlou dopis, není problém je na chybu upozornit a oni to pošlou obratem znovu datovou schránkou.
Datová schránka je výhodná i při pobytu zemích, kde se nepoužívá latinka, já osobně bych po úředníkovi nepožadoval znalost psaní adresy třeba v thajštině.
Podle mě lze datovou schránku zřídit různě, třeba i osobně na velvyslanectví v Paříži, viz odkazy dále.
Datová schránka má řadu dalších využití, kromě uvedených zde https://portal.gov.cz/obcan/formulare také možnost podání daňového přiznání či evidované doby na důchod.
P.P.
Konzulární oddělení našeho velvyslanectví působí jako kontaktní místo veřejné správy. Je zde tedy možné získat v rámci projektu Czech POINT na počkání výpisy z informačních systémů veřejné správy nebo učinit některá podání. https://www.mzv.cz/paris/cz/konzularni_informace/czech_point_1/index.html
Zřízení datové schránky je zdarma. Nejjednodušším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINThttps://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky

 

Centrální evidence závětí

Centrální evidence závětí (CEZ) je vedena notářskou komorou.

Evidence manželských smluv

Dnes je již standard, že existují předmanželské smlouvy o majetku. Veřejný seznam vede Notářská komora a je zde. Moderní doba vyžaduje moderní trendy, tedy místo lásky právnické smlouvy.
Jiný název je i
Centrální evidence manželských smluv nebo
Seznam listin o manželském majetkovém režimu.

.

Mapa úlů

Opravdu je možné najít na LPIS umístění úlů na mapě. Nechápu, proč umístění úlů nedali do neveřejné části, třeba do Portálu farmáře.