Category Archives: Voda

O vodě kolem nás a světě

Vodní sommelier

Není voda jako voda, to nám tvrdí výrobci balené vod a nabízejí nám nespočetné množství vody, jednou jako vodu z pravěku, jindy z ledovce, někdy se ukáže, že údajně ledovcová voda je jen a jen z vodovodu.
A tak někdo přišel s nápadem vodních sommelierů, obdobou sommelierů s vínem. A jaké se nabízejí možnosti výběru?
Máme na výběr: výběr země, původ, typ vody, velikost bublinek, zdroj (podzemní, artézská, podmořská, ledovcová), mineralizace, PH, typ sklenice, velikost bublinek, trvání bublinek, chuť.
A co doporučují vodní sommeliéři?
Nejlepší má být voda se středním obsahem rozpuštěných minerálů (TDS – total dissolved solids).
Voda by měla být o něco teplejší, než se podává víno.

Obsah minerálů:
– Nízký – ryby
– Vyšší – maso
PH (kyselost či zásaditost):
– nižší – mořské plody, tučné jídlo

Vodní byznys = 9 miliard USD ročně? A bude se zvětšovat. Tedy pokud na to lidé budou mít.
Další zdroj: Mascha Michael: Fine waters

Voda i zabíjí

Jako umřete na nedostatek vody, umřete i její nadbytek a to dokonce dříve než na nedostatek. Tedy si vypitou vodou tak zředíte tekutiny v těle, tak zkolabujete.  Zajímavé je, že máte při „přepití“ pocit žížně.
A proč nezkolabují pijáci piva? Pivo, víno, džus obsahují nějaké látky, tedy nejde o čistou vodu a ty látky vás zachrání.

Kdysi se pilo víno jen proto, že bylo nějak zpracováni a tedy bylo v něm méně bakterií, než v čisté vodě. Celý příspěvek

Pitná voda v Plzni

Praha řešila pitnou vodu potrubím, co udělá Plzeň, když má ve vodě čím dále více pesticidů.
A mohou zemědělci „škodit“ jiným a dostávat na to dotace?
A co se stane, když nějakou synergií se zesílí účinek kombinací různých pesticidů?

Dále uvedený příspěvek ukazuje nepříjemné téma, co budeme pít a budeme na to mít?

http://www.blisty.cz/art/64355.html

 

Plavecký mariáš

V televizi běžel starší komunistický film, Plavecký mariáš, z roku 1952. Hlavní hrdina, hraný Miroslavem Marvanem, chce splavit dříví po Vltavě v době, kdy se začala stavět první přehrada na Vltavě, Lipno. Samozřejmě ve filmu je silná komunistická propaganda.
Hlavní soudruh si neví rady, hladina ve Vltavě je nízká, dříví nelze splavovat.
O tom, že Plešné jezero na Šumavě bylo upraveno v roce 1789 (v roce dobytí Bastily v0 Paříži) na podporu splavování dříví ve Schwarzenberském kanálu, soudruzi asi neslyšeli (jezero bylo v hraničním pásmu).
Až jeden z jeho soudruhů si připomene sovětské soudruhy, kteří by si určitě poradili a postavili třeba průplav z nějakého jezera. Tím hlavnímu soudruhovi došlo, že existují rybníky, ve kterých je voda a že rybníky vytékají do Vltavy,  tedy jejich vypuštěním by šlo dočasně zvednout hladinu Vltavy a dříví by tam mohlo překonat  místa, kde to nízký stav vody nedovoloval. O tom, co s rybami, které bývali v rybnících pěstovány, se nemluvilo. Tak sovětští soudruzi pomohli splavit dříví do Prahy za jásotu davů spoluobčanů a líbání v rákosí.

http://www.csfd.cz/film/9533-plavecky-marias/ – filmová databáze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ple%C5%A1n%C3%A9_jezero – Plešné jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbersk%C3%BD_plavebn%C3%AD_kan%C3%A1l – Schwarzenberský kanál

Umělá řeka v Libyi

Na odkazu dole je uveden článek o umělé řece v Libyi a na dalším odkaz na Mapy Google. Kolečka mají být zavlažovaná pole. Je tu obvyklá otázka ekonomiky.
Kdysi v jedné arabské poušti sázeli rostliny  a každá měla svůj mikroprocesor, který reguloval její zavlažování. Jaká je ekonomika pěstování takových rostlin? Kolik by stála pšenice, brambory?
Ostrov Malorca přestal pěstovat potraviny a dováží je, je to levnější, než je pěstovat, živí jí turistický ruch. Není velký problém dovést do této pouště potraviny a chtít soběstačnost za každou cenu asi není úplně vhodné, i když má Libye peníze z ropy. Neměla by se soustředit více na turistický ruch, jako v sousedním Egyptě či Tunisku?
Celý příspěvek

Světový den vody

V sobotu 24. března má být světový den vody. Vzhledem k tomu, že skoro 3/4 našeho těla tvoří voda, jsme vlastně vodní lidé, slavíme sebe, tedy vše nejlepší k svátku.
Když se člověk vyždímá, na kolik dní by stačila voda z jeho těla? Na týden. „Neštvi mě, nebo tě vypiju!“